Strona główna

[3 z 16]
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ...   >   >>
Przedstawiciel Związku w Zespole Roboczym
09-01-2017
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich wytypował swojego przedstawiciela Panią Jadwigę Gut - Wójt Gminy Bartoszyce do prac w Zespole Roboczym do spraw opracowania "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2018 - 2022".